Què hem fet?

La vostra confiança, l’èxit del COEC

Fa quatre anys, us vam presentar un programa electoral amb 100 propostes de millora pel COEC. Creiem fermament en el projecte proposat i és per aquest motiu que us vam demanar que dipositéssiu la vostra confiança a les nostres mans.

Un projecte ambiciós que tot l’equip que integrem la candidatura “El NOU COEC” ha treballat incansablement per complir-lo. Quatre anys després, hem completat un 83% de les iniciatives presentades.

Aquests són els reptes aconseguits:

1. Sanejament econòmic del COEC

Reducció del deute del COEC en més de 3 milions d’euros.

Reducció de la morositat del COEC en un 63%.

El fons de maniobra, ha pasat de -626.667,45€ a +825.860,22€ en menys de 4 anys.

2. Transparència del COEC

Portal de transparència. Creació d’una intranet per consultar tota la informació relativa a la col.legiació (informació i tràmits, normativa, memòria anual, etc.)

Realització de les auditories DUE DILIGENCE elaborades per la consultora Price Waterhouse.

Consulta de les despeses del COEC a través del correu electrònic i presencialment a la seu.

Publicació de l’estat econòmic del COEC a la revista SOMCOEC. Informació estructurada de manera clara i intel.ligible pels col.legiats.

Modificació del format de presentació en assemblea de l’estat econòmic del COEC per facilitar-ne la comprensió als col.legiats.

Enviament de l’acta de les assembles a tots els col.legiats a través del correu electrònic.

Modificació dels estatuts (aprovat en assemblea el 29 de maig de 2017) per limitar el mandat del president del COEC a un període màxim de vuit anys, eliminar el vot delegat, instaurar el vot electrònic i reestructurar l’organització territorial.

3. Millora de la gestió del COEC

Lloguer d’espais com a font d’ingressos pel COEC. S’han reduït els preus de lloguer de les sales i l’auditori per potenciar la contractació dels espais i s’han obert relacions amb Societats Científiques.

Dinamització de la seu del COEC a Barcelona. Des de la presentació de llibres i productes fins a sessions orientades a joves professionals.

Impuls i promoció del Museu d’Odontologia com element conductor per promoure la salut oral i explicar la professió. Gestió a càrrec de la Dra. Ceperuelo. Col.laboració amb el Col.legi de Balears per cedir material al museu de Maó. Intervencions en mitjans de comunicació.

Promoció de les noves empreses del sector dental a Catalunya entre els col.legiats.

Organització del FDM-Congrés Català edició 2015. Per primer cop, el congrés esdevé una font d’ingressos pel COEC. Es va desestimar la participació en l’edició del 2017 d’acord amb les condicions signades per l’anterior junta amb Fira.

 

 4. Regulació professional

Defensa dels drets dels professionals

Nou codi deontològic aprovat el 29 de maig de 2017.

Creació de l’Observatori de la professió a Catalunya. Publicació de tres informes on es constaten les clàssiques reivindicacions de numerus clausus, titularitat de les clíniques dentals i regulació de la publicitat sanitària. Els documents s’han compartit amb el Consejo de Dentistas i amb els portaveus de salut de tots els grups parlamentaris.

Creació de la Comissió d’Asseguradores per defensar unes condiciones econòmiques dignes pels professionals que presten serveis a través de les companyies asseguradores. Reunió amb els responsables de les asseguradores Dentired, Sanitas i Adeslas. La resposta a negociar per part de les asseguradores ha estat negativa, per la qual cosa de moment no s’ha pogut avançar amb la millora de les prestacions.

Moció al Parlament de Catalunya amb propostes de millora sobre les condicions laborals i professionals dels col.legiats que treballen a la sanitat pública: màxims temps assistencials, màxim número de pacients per jornada, necessitat de personal auxiliar durant el temps assistencial i substitució dels dies de lleure i vacances. Presentada el 2 de juny de 2016 i aprovada en la seva totalitat.

Equiparació de la titulació d’odontòleg i estomatòleg a les oposicions de l’Institut Català de la Salut (ICS). Moció aprovada al Parlament de Catalunya per tal que ambdues titulacions rebin la mateixa puntuació en una convocatòria d’oposicions públiques.

Reivindicació del paper dels professionals odontòlegs al sistema sanitari públic. El COEC forma part del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (ENAPISC) que vetlla per les prestacions públiques odontològiques tant a nivell de primària com hospitalari.

Creació del Programa d’Atenció Dental Infantil Català (PADI). El COEC ha mantingut diverses reunions amb els portaveus del Departament de Salut Pública de Catalunya on s’ha presentat el PADI. El programa té com a objectiu mantenir la cartera pública de serveis odontològics real i homogènia al territori i vetllar per al seu acompliment.

Creació del Sindicat de Dentistes ADC per oferir assistència laboral als col.legiats. Els col.legiats tenen dret a una primera consulta gratuïta. El sindicat ADC forma part del Sindicat de Metges de Catalunya.

Control de les clíniques dentals

Creació de l’Observatori de la Publicitat Dental l’any 2014. Mesures per fer front a la publicitat enganyosa i incorrecta d’acord a la regulació de productes sanitaris.

Defensa de la titularitat de les clíniques dentals només per a dentistes. Iniciatives per fer front a la publicitat enganyosa com, per exemple, la campanya “No piquis” o “Odontologia sense trucs”.

Control de les condicions de qualitat de les clíniques dentals. Hem passat d’una inspectora per a tota Catalunya (any 2014) a tenir-ne set. Tanmateix, el Departament de Salut ha ampliat els ítems de control de qualitat i s’han reduït a zero les bosses clíniques pendents d’inspecció.

Denúncia pública de 300 clíniques dentals actives que no es troben registrades.

Control de la informació i auditoria de la publicitat que fan les clíniques dentals per assegurar que compleixen les directrius del codi deontològic.

Obligatorietat per a les clíniques dentals adherides a centres mèdics de complir els mateixos controls de qualitat. Entrarà en vigor en el nou decret que té previst aprovar pròximament el Departament de Salut.

Orientació als estudiants i recent llicenciats

Creació del Servei d’Orientació Professional (SOP) dirigit als nous col.legiats.

Sessions amb alumnes de pregrau organitzades juntament amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) per informar sobre la situació laboral dels deontòlegs i estomatòlegs.

Participació del COEC al Saló de l’Ensenyament per informar als estudiants sobre el futur professional i les particularitats del sector.

5. Millores dels serveis als col.legiats

Quota col.legial

Quota col.legial i quota de l’assegurança de Responsabilitat Civil gratuïta pels següents col.lectius:

– Col.legiats en situació d’atur

– Col.legiats de baixa per maternitat o paternitat

– Col.legiats de baixa per malaltia

– Col.legiats amb familiars dependents a càrrec seu

– Col.legiats de mèrit (professionals majors de 65 anys d’edat i que superen els 30 anys de trajectòria col·legial com a professionals en exercici)

Quota col.legial gratuïta pels col.legiats que duen a terme la seva professió a l’estranger.

Reducció general de la quota col.legial en:

– 14€ a Barcelona

– 13,97€ a Lleida

– 13,75€ a Girona

– 10€ a Tarragona

Nova pòlissa col.lectiva de Responsabilitat Civil. Es va rescindir el contracte amb Mapfre, cancel.lant el deute de 400.000€. Actualment hi ha contracte amb Zurich. La nova pòlissa ofereix millors cobertures a gairebé la meitat de preu respecte l’anterior. Hi ha dues modalitats:

Pòlissa col.lectiva RC Standard

Pòlissa col.lectiva RC Premium

Formació

18 cursos de formació gratuïts pels col.legiats.

Formació mínima continuada amb un sistema d’avaluació i acreditació pels col.legiats.

Cursos formatius de RCP i desfibril.ladors a preu reduït.

Inscripció online a tots els cursos de formació que ofereix el COEC.

Formació reglada en gestió empresarial amb la col.laboració d’ESADE. Possibilitat de cursar un MBA Corporate ESADE amb una reducció del 50% en el preu final, així com altres cursos de gestió.

Retransmissió de conferències, cursos i congressos via streaming per facilitar-ne el seguiment.

Posada en marxa de la biblioteca digital  d’accés restringit per als col.legiats.

Accés sota demanda a la biblioteca de la seu, a petició del 92% dels col.legiats.

Consulta online de revistes científiques mitjançant un conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya. Els col.legiats tenen accés gratuït a més de 300 revistes científiques en format digital.

Participació en les decisions del COEC

 Vot electrònic per fomentar i facilitar la participació de tots els col.legiats.

Enquestes periòdiques per conèixer l’opinió dels col.legiats respecte a:

– Ús del correu corporatiu

– Idioma del correu corporatiu

– Canvis en les normes d’ús de la biblioteca

– Qüestionari de salut – Programa Apol.lònia

– Satisfacció sobre la gestió del COEC

– Odontoestomatòlegs de primària

Promoció dels serveis professionals

Directori online amb les consultes dentals propietat dels odontòlegs col.legiats. Informació disponible per consulta pública: adreça, horaris, serveis prestats, fotografies, pàgina web i currículum dels professionals.

Borsa de treball online. Amb el nou reglament s’exclouen aquelles ofertes que poden contravenir el codi deontològic i s’obliga a les empreses que no compten amb un odontòleg al capdavant a pagar per aquest servei.

Assessorament fiscal amb la col.laboració de la gestoria AGS per donar continuïtat a les clíniques de dentistes que es jubilen. A través de la borsa de treball es realitzen els traspassos de cartera de clients.

Comunicació fluida

Renovació de la pàgina web oficial del COEC, amb disseny responsive i multiidioma. Portal dinàmic i amb varietat de continguts.

Creació del COEC online: UNITIA (unitia.coec.cat). Intranet col.legial (ús exclusiu pels col.legiats) des d’on es poden dur a terme els següents tràmits en línia:

– Accés a les dades col.legials (Rectificacions i modificacions)

– Inscripció a cursos col.legials

– Accés a les factures de cursos col.legials

– Accés al calendari col.legial amb sistema d’alertes gestionable pel propi usuari

– Missatgeria interna intercol.legial per facilitar la comunicació entre els col.legiats

– Webmail personal: correu amb domini @coec.cat

– Accés a l’assegurança de responsabilitat civil

– Consulta de les quotes col.legials

Mailing corporatiu com a eina de comunicació principal amb el col.legiat. Enviament mensual amb un únic idioma. Es va dur a terme una enquesta a tots els col.legiats per conèixer l’idioma / idiomes amb el qual volien rebre els correus oficials del COEC. Per un marge molt estret, la majoria dels col.legiats van decidir rebre el mailing del COEC amb un únic idioma. Tanmateix, s’ha dut a terme una important tasca d’actualització de la base de dades del COEC, per tal d’arribar a tots els socis. A través de la plataforma MailChimp s’han detectat aquells correus no operatius. La secretaria del COEC s’ha posat en contacte amb cadascun d’aquests col.legiats per actualitzar les dades en cas que així ho vulgui el col.legiat.

Millora del servei d’atenció telefònica. Reestructuració del personal de secretaria.

Gestor de correu electrònic sense cost amb l’extensió COEC.CAT.

Resposta immediata –un màxim de 10 dies hàbils- a les sol.licituds d’informació rebudes a través de la pàgina web.

Potenciació dels canals de comunicació digitals (xarxes socials i correu electrònic) per mantenir contacte directe entre la Junta i els col.legiats.

Difusió, via correu electrònic, de les activitats de formació continuada entre tots els col.legiats, indiferentment de la província de col.legiació.

Revista SOMCOEC en paper. Únic mitjà escrit en paper que reben els col.legiats trimestralment. Revista gestionada en gran part amb publicitat.

Altres

Descomptes al pàrquing de la seu del COEC a Barcelona pels col.legiats.

 

6. Promoció de l’odontologia catalana

Premi al “Millor somriure català de l’any”. Reconeixement a la trajectòria dels millors professionals i institucions per la seva tasca en la promoció de la cura i el manteniment del bon estat de la boca.

Publicació de 10.000 unitats del conte “La veritable història de la fada de les dents” per promocionar la salut oral entre els infants. Il.lustracions basades en el dibuix guanyador del concurs organitzat a l’Escola Pia i text a càrrec de l’escriptor i odontòleg Dr. Albert Jubany.

Activitats a la seu del COEC dirigides a la societat per donar a conèixer els tractaments dentals, controls de qualitat, etc. S’han organitzat xerrades, concerts i cicles de cinema. 

Campanya “Ves al dentista un cop l’any” per promoure la salut bucodental. Cançó de l’estiu creada per Manu Guix amb la col.laboració de la cuinera Ada Parellada, la periodista Elisenda Camps i la guanyadora de MasterChef Junior 2017 Paula Alòs. Difusió de la campanya on i off line.

Difusió de consells a través de les xarxes socials per informar sobre les diferents patologies, així com prevenció i tractaments dentals.

7.Responsabilitat social

Clínica Solidària del COEC. Conveni amb Creu Roja, des de l’any 2016, per atendre col.lectius amb dificultats econòmiques. Un equip de 50 odontòlegs treballa de manera voluntària en la clínica de la segona planta de la seu del COEC de Barcelona.

Creació de la Comissió Social del COEC amb representats de les ONG’s del sector. Impuls d’accions socials com el projecte D4R amb els refugiats de Grècia.

Gestió dels residus sanitaris des del COEC. Servei exclusiu pels col.legiats a un preu especial.

Reducció a zero de la despesa en paper. Tots els documents del COEC s’envien en format digital, a excepció de la revista SOMCOEC.