Què volem fer?

L’ÈXIT RAU EN LA CONTINUÏTAT D’UN BON MODEL DE GESTIÓ: EL NOU COEC 2.0

Volem mantenir la línia de treball dels últims 4 anys per optimitzar els resultats aconseguits, reduint encara més les quotes del COEC, oferint millors serveis als col.legiats i continuar vetllant per la defensa de la professió.

 

1.Eficiència en la gestió del COEC

Durant aquests quatre anys, s’ha dut a terme una gestió econòmica impecable, que ha fet palesa la viabilitat del COEC. Tanmateix, la Junta ha posat en marxa mecanismes per tal que tots els col.legiats puguin estar al corrent de l’activitat del COEC (contractes, acords i convenis signats, despeses, etc.).

Viabilitat econòmica: què esperem?

Continuar reduint el deute del COEC. Fins al moment, l’hem reduït en més de 3 milions d’euros

Continuar reduint la morositat del COEC. Fins al moment, l’hem reduït en un 63%.

Continuar incrementant el fons de maniobra. El fons de maniobra ha pasat de -626.667,45€ a +825.860,22€.

Transparència del model

Convocatòria d’un mínim de dues assembles anuals per any natural.

Realització d’auditories periòdiques del COEC.

Consulta online de les actes de les assembles.

Reestructuració de l’organització territorial.

 Seguiment de l’estat econòmic del COEC a la revista SOMCOEC. Informació estructurada de manera clara i intel.ligible pels col.legiats.

Explotació dels recursos

Promoció de les seus del COEC com espais clau en la celebració d’esdeveniments odontològics i del sector sanitari.

Promoció de les seus del COEC com espais clau per donar a conèixer els nous models de negoci dental entre els col.legiats.

Ampliació del ventall d’activitats que es realitzen a les diferents seus del COEC: presentació de llibres i productes, cicles de cinema, jornades d’orientació laboral i sessions per a col.lectius específics com farmacèutics, entre altres.

Organització i/o participació activa en congressos del sector a nivell estatal.

 

2. Pensem en tu: millores dels serveis als col.legiats!

Despeses del col.legiat

Reducció general de la quota col.legial.

Negociar noves millores en les condicions de la pòlissa col.lectiva de Responsabilitat Civil.

Formació

Formació online amb conferenciats d’arreu del món i retransmissió de congressos científics a les seus del COEC.

Convertir el COEC en un pol d’atracció per a la formació continuada acreditada del sector dental europeu.

Descomptes per formació continuada al COEC i per cursos i congressos dentals com a membres del COEC, amb l’objectiu d’actualitzar els coneixements dels col.legiats d’acord amb els últims avenços científics.

Manteniment dels cursos de formació gratuïts pels col.legiats i desenvolupament d’un curs online gratuït anual.

Implementació del sistema Web TV per fer el seguiment, en qualsevol lloc i moment, de les conferències, cursos i congressos que s’imparteixin al COEC.

Creació d’una biblioteca amb els cursos i conferències impartides al COEC amb l’objectiu de poder-les visionar de forma online en qualssevol lloc i moment.

Participació en les decisions del COEC

Enquestes periòdiques per conèixer l’opinió dels col.legiats.

Promoció dels serveis professionals

Fomentar models de gestió associatius entre col.legiats per establir relacions avantatjoses amb el sector industrial en la compra de productes amb un gran volum de venda (cadires dentals, aparells de radiologia i utillatge de les consultes).

Actualització periòdica del directori online amb les consultes dentals propietat dels odontòlegs col.legiats. Informació disponible per consulta pública: adreça, horaris, serveis prestats, fotografies, pàgina web i currículum dels professionals.

Manteniment actiu de la borsa de treball online, excloent aquelles ofertes que poden contravenir el codi deontològic.

 Potenciar el traspàs de clíniques i clients per motiu de jubilació, amb l’assessorament fiscal de la gestoria AGS.

Incidir en noves vies de negociació dels serveis de control dosimètric per aconseguir unes condicions més favorables per als col.legiats.

Promoure les sortides professionals a l’estranger, oferint la màxima informació possible als col.legiats.

Jornades específiques de professionals que treballen a l’estranger per donar a conèixer la realitat del sector en altres països.

Jornades específiques sobre casos d’èxit de gestió de clíniques dentals nacionals i internacionals.

Comunicació fluida

Habilitar els idiomes anglès i francès a la pàgina web oficial del COEC.

Manteniment del mailing corporatiu com a eina de comunicació principal amb el col.legiat. Enviament mensual amb opció d’escollir l’idioma.

Potenciar la participació del col.legiat a les xarxes socials oficials del COEC. Canal per mantenir contacte directe entre la Junta i els col.legiats i fomentar la transparència de la gestió del COEC.

Manteniment de la publicació trimestral de la revista SOMCOEC en paper.

Implementació definitiva de l’app del COEC per a mòbils i tauletes per comunicar-se entre col.legiats i per conèixer de primera mà l’agenda del COEC amb recordatoris personalitzats.

Altres

Pla de viabilitat per reformar la seu del COEC a Barcelona per habilitar un espai de servei de cangur pels fills dels col.legiats amb l’objectiu de fomentar la participació als cursos de formació continuada.

 

3.Dignifiquem la professió: regulació i drets laborals

Defensa dels drets dels professionals

Creació del Consell Català de Col.legis d’Odontòlegs i Estomatòlegs.

Observatori de la professió a Catalunya. Impuls de nous estudis que analitzin l’statu quo de la professió en quant al numerus clausus, titularitat de les clíniques dentals i regulació de la publicitat sanitària.

Cercar noves vies per millorar les condicions econòmiques dels col.legiats que presten serveis a les asseguradores.

Seguiment al Departament de Salut de la necessitat de posar en marxa el Programa d’Atenció Dental Infantil Català (PADI).

Vetllar per l’acompliment d’una cartera pública de serveis odontològics i assegurar la seva equitat i accessibilitat al territori.

Reivindicació del paper dels professionals odontòlegs al sistema sanitari públic a través del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (ENAPISC), que vetlla per les prestacions públiques odontològiques tant a nivell de primària com hospitalari.

Manteniment de les condicions de serveis jurídics pels col.legiats mitjançant l’Agrupació de Dentistes de Catalunya ADC.

Control de les clíniques dentals

Continuar amb la tasca portada a terme per l’Observatori de la Publicitat Dental per fer front a la publicitat enganyosa i incorrecta d’acord a la regulació de productes sanitaris i seguir pressionant a l’administració pel seu compliment.

Posada en marxa de noves campanyes per defensar la titularitat de les clíniques dentals només per a dentistes.

Seguiment del control de qualitat de les clíniques per mantenir a zero les bosses clíniques pendents d’inspecció.

Rastreig i denúncia pública d’aquelles clíniques dentals en actiu que no estiguin registrades.

Control de la informació i publicitat que fan les clíniques dentals per assegurar que compleixen les directrius del codi deontològic.

Obligatorietat per a les clíniques dentals adherides a centres mèdics de complir els mateixos controls de qualitat.

Obligatorietat d’una placa identificativa a totes les clíniques dentals catalanes amb l’objectiu de potenciar la imatge del col·lectiu.

Habilitar un marc, amb l’assessorament legal corresponent, per facilitar la fusió de clíniques dentals i/o la gestió compartida de serveis.

Orientació als estudiants i recent llicenciats

Promoció del Servei d’Orientació Professional (SOP) dirigit als nous col.legiats.

Jornades dirigides a alumnes de pregrau per conèixer la situació laboral real dels odontòlegs i estomatòlegs.

Participació del COEC en jornades educatives amb l’objectiu d’assessorar als alumnes de pregrau sobre les particularitats del sector i la situació laboral real dels odontòlegs i estomatòlegs.

 

4.Ensenya el teu somriure: promoció de la salut bucodental

Promoció del Premi al “Millor somriure català de l’any” per reconèixer la trajectòria dels millors professionals i institucions per la seva tasca en la promoció de salut bucodental.

Distribució offline i online del conte “La veritable història de la fada de les dents” per promocionar la salut oral entre els infants. Il.lustracions basades en el dibuix guanyador del concurs organitzat a l’Escola Pia i text a càrrec de l’escriptor i odontòleg Dr. Albert Jubany.

Ampliació de les activitats dirigides a la societat per donar a conèixer els tractaments dentals, controls de qualitat, etc.

Promoció de la salut bucodental a través de campanyes específiques on i off line.

Potenciació de la pàgina web i les xarxes socials del COEC amb l’objectiu d’esdevenir el portal de referència per a la societat en general respecte a la consulta de patologies, prevenció i tractaments dentals.

Promoció de Catalunya com a destí de referència pels tractaments dentals a Europa. Serveis professionals a un preu competitiu i sense llista d’espera.

 

5.Un COEC solidari!

Promoció de la Clínica Solidària, formada per un equip de 50 odontòlegs que treballa de manera voluntària en la clínica de la segona planta de la seu del COEC a Barcelona, així com també les clíniques solidàries de Girona i Lleida.

Impuls, des de la Comissió Social del COEC, d’iniciatives solidaries per donar servei gratuït als col.lectius amb risc de vulnerabilitat.

Gestió dels residus sanitaris des del COEC. Servei exclusiu pels col·legiats a un preu especial.